21 dagen vasten

Bidden en Vasten

Op 7 januari begint onze periode van 21 dagen van bidden en vasten. We willen dit jaar beginnen met een sterk gevoel van toewijding aan God, dat we God gaan geloven voor een uitstorting van zijn rivier van leven en zijn gunst op dit jaar.

We willen een ‘Daniel vasten’ aanbevelen – bovenstaand een lijst aan eten en drinken dat wel en niet past binnen het ‘Daniel vasten’. Als je op zoek bent naar iets uitdagenders dan zou je ook de volkoren maaltijden kunnen overslaan. Je kunt ook een maaltijd overslaan of doe 3 x 3 dagen vasten binnen de periode van 21 dagen, of een andere combinatie. Het ‘Daniel vasten’ geeft een goede uitdaging daarmee geeft het ook een groot gevoel voor eenheid en is het iets waar bijna iedereen aan zou kunnen meedoen.

In het boek van Daniel lezen we momenten waar Daniel alleen groenten at en water dronk, in 1 situatie vastte hij op deze manier voor 21 dagen lang. Gedurende Daniel zijn leven waarbij hij een gewoonte ontwikkelde van vasten en bidden zag hij dat God boven natuurlijke dingen deed, engelen werkten namens hem, hij trok de gunst van God aan en hij zag hoe het land werd beinvloed voor het koninkrijk van God.

We geloven dat wanneer we 2019 op eenzelfde manier beginnen, wij ook een uitstorting van de rivier van leven in en door onze kerk zullen gaan zien waarbij ook de gunst van God aangetrokken zal worden op onze levens.

We kijken samen met jou uit naar het volgende seizoen.

Gebedsbijeenkomsten
Maandag 7 januari 19:30-21:30 OneHour ‘Extended’ beide locaties samen – gastspreker Ps Garth Ball (C3 Nairobi)
Zondag 13 januari 9:00-9:25 Amsterdam, 9:45-10:00 Almere
Zondag 20 januari 9:00-9:25 Amsterdam, 9:45-10:00 Almere
Zondag 27 januari 9:00-9:25 Amsterdam, 9:45-10:00 Almere