Summer Life Devotions | week1

Deze hele zomer lang doen we devotionals, samen als één kerk! Elke week zullen we zeven bijbelteksten posten, elke met een overdenking en een gebed dat je kan bidden. Makkelijk om toe te voegen aan je stille tijd en iets dat we kunnen delen deze zomer.

DAG 1 

Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid. 
Johannes 10:10

Gedachte: In welke gebieden van je leven heb je ervaren dat de duivel iets van je wil stelen? Hoe kun je vandaag in plaats daarvan de liefde van Christus omarmen?

Gebed: Dat het leven van Christus alle verleidingen van de wereld overmeesterd. Om vandaag vol van Zijn vreugde te leven.

DAG 2

Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. 
Johannes 14:6

Gedachte: Jezus IS leven. Als we ons ooit afvragen waar ons leven, onze motivatie en energie om te leven vandaan komen – dat is bij Hem. Het hebben van een levende relatie met Hem. 

Gebed: Dat je intimiteit met Jezus groeit, dus sta Hem toe zijn motivaties met je te delen. 

DAG 3

Want wij wandelen in geloof, niet in aanschouwen
2 Korintiërs 5:7 NBG

Gedachte: Geloof is de kwaliteit die binnenin vertrouwen geeft voor iets dat we niet kunnen aanraken of voelen. We hebben geloof nodig om een levende en actieve relatie met God te hebben en om Zijn doelen te vervullen door ons heen.

Gebed: Voor iets waar je voor gelooft, maar wat nog niet zichtbaar is.

DAG 4

Toen maakte God, de HEER, de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen. 
Genesis 2:7

Gedachte: God heeft ons gemaakt naar Zijn beeld en gaf ons LEVEN. We zijn gemaakt voor Zijn glorie, zoals staat in Jesaja 43:7.

Gebed: Voor honger om Hem meer en meer te zoeken. Besef welke doelen Hij voor ons als kerk en voor jou persoonlijk heeft bepaald. 

DAG 5

Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven. 
Spreuken 4:23

Gedachte: De kwaliteit van ons leven komt voort uit de kwaliteit van wat uit ons hart vloeit. Waak over je hart en houd het gezond, dan zal er gezond leven uitstromen. 

Gebed: Voor een gezond hart en dat vandaag het leven van God uit je mag stromen. 

DAG 6 

Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel, en hij riep: ‘Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken! “Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft,” zo zegt de Schrift.’
Johannes 7:37,38 

Gedachte: De rivier waar Jezus over sprak is de Heilige Geest. Hij is een persoon, niet een rivier, maar Hij stroomt in je en door je heen als een rivier. Laat Hem vandaag in en door je stromen. 

Gebed: Om opnieuw te worden vervuld met de Heilige Geest. Bid voor een mogelijkheid om vandaag een ander te zegenen. 

DAG 7

Verheugd was ik toen ik hoorde: ‘Wij gaan naar het huis van de HEER,’
Psalm 122:1

Gedachte: Er is leven te vinden in Gods Huis, Zijn Kerk, te midden van Zijn mensen. Verheug je vandaag in het feit dat we de mogelijkheid hebben om naar de Kerk te gaan. 

Gebed: Vandaag voor onze Senior Pastors, Steve & Lizby Warren. Bid dat de Kerk vandaag vol zal zijn van gezondheid, leven en redding.